Poska 12 kinnistu asub Kadrioru ajaloolises miljööväärtuslikus piirkonnas. Ühelt poolt külgneb krunt puitasumite piirkonnaga, teiselt poolt Poska tn. ja Wiedemanni tn. 20-30ndate aastate kolme-neljakorruseliste puitelamute ja kivist funkstiilis elamutega. 

Elamu arhitektuuris on lähtutud Kadrioru ajaloolisest puitarhitektuurist ja selle mahtudest.

Projekteeritud maht on neljakorruseline elamu, mis on jagatud omakorda neljaks väiksemaks mahuks. Elamus on üks liftiga trepikoda.

Elamu neli mahtu viimistletakse erinevas toonis immutatud puitvoodriga. Mahud on üksteise suhtes kontrastsed – kaks mahtu tumedad ja kaks heledad. Nelja mahu vaheosa ehitatakse klaasist. Katusekatteks paigaldatakse tsinkplekk. Korteritesse on projekteeritud klaasitud verandad.

Autode parkimiskohad asuvad elamu 0 korrusel ja hoovis.  

 

Küsi meie käest Poska 12 kodu kohta