Jaan Poska

Jaan Poska (24. jaanuar 1866 – 7. märts 1920) oli 20. sajandi olulisemaid Eesti poliitikuid, kelle teeneid omariikluse rajamisel on raske üle hinnata.

Olnud aastatel 1913-1917 Tallinna linnapea ning alates 24. veebruarilst 1918 Eesti välisminister, on Jaan Poska suurim teene ja saavutus Tartu rahuleppe läbirääkimiste Eesti Vabariigi delegatsiooni juhina 1919 aastal, mis lõppes Tartu rahulepingu allakirjutamisega Tartu rahu 2. veebruaril 1920. Lepingu tulemusena sõlmiti püsiv rahu Venemaaga ning Eesti piiridesse läks Narva jõe tagune riba koos Jaanilinnaga, lõuna pool liideti Eestiga kogu Setumaa ning ka Irboskast ida poole jäävad kõrgendikud.

Jaan Poskale kuuluvad sõnad Eesti delegatsiooni liikmetele pärast rahulepingule allakirjutamist: "Tänane päev on kõige tähtsam Eestile tema 700-aastases ajaloos: täna esimest korda Eesti määrab ise oma tuleviku saatust."

Pärast rahulepingule allakirjutamist jätkas Poska tööd advokaadina ja tegles põhiseaduse valmistamisega.

Jaan Poska tänav algab Kollase tänava ja Laulupeo tänava ristumisel, kulgeb läbi Kadrioru ning lõpeb Narva maanteel. Tänav kandis Jaan Poska nime esimese Eesti Vabariigi ajal jaanuarist1927 kuni 30 augustini 1940, mil see nimetati ümber Aleksander Laineri järgi. 18. oktoobril 1991 taastati Jaan Poska järgi antud tänavanimi.

Küsi meie käest Poska 12 kodu kohta